Wenke Mork Rogne

Wenke Mork Rogne er førsteamanuensis i norsk i lærerutdanningen ved Høgskulen i Volda, avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning.

Hun underviser i litteraturdidaktikk og ulike temaer relatert til lese- og skriveopplæring i grunnskolelærerutdanningen. Hun underviser også på mastergradsstudiet i undervisning og læring og i praktisk-pedagogisk utdanning. Hun har tidligere undervist som lektor i språkfag på videregående skole og i voksenopplæringen. Rogne har en doktorgrad i utdanningsvitenskap, der hun har forsket på 7. klassingers lesing av multiple, delvis motstridende, tekster. I tillegg har hun holdt ulike videre- og etterutdanningskurs om lesing i alle fag og har i den senere tid deltatt i den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». 

Utgivelser