Torleiv Ole Rognum

Torleiv Ole Rognum er leder for Den rettsmedisinske kommisjonsgruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin.

Han har vært professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo siden 1991, og har i mange år drevet forskning omkring plutselig, uventet barnedød. 

Torleiv Ole Rognum vært leder i Bioteknologinemnda og har ledet det rettsmedisinske identifiseringsarbeidet etter Tsunamien og 22. juli terrorangrepet.

Han er engasjert i arbeid for å avdekke og forebygge barnemishandling.

Utgivelser