Jon Rogstad

Jon Rogstad er dr.polit. i sosiologi (2000) fra Universitetet i Oslo. Han er forskningsleder for forskningsgruppen Migrasjon, integrasjon og kompetanse (MIK) ved Fafo og professor II ved NTNU. Rogstads forskningsinteresser spenner vidt, og et hovedtema er inkluderings- og ekskluderingsprosesser på arenaer som arbeidsliv, skole, sivilsamfunn og i politikk. For tiden leder han også et prosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, som tematiserer betingelser for og effekter av voksnes læring.

Rogstad har publisert et stort antall artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt, og han benytter både kvantitative og kvalitative metodiske teknikker

Fallback image

Utgivelser