Konrad Rokstad

Konrad Rokstad er dr.philos. og førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen

Hans spesialområder er fenomenolgi, epistemologi og filosofihistorie. I en årerekke har Rokstad undervist til examen philosophicum ved Universitetet i Bergen, og da med særlig vekt på logikk.

Fallback image

Utgivelser