Rolf Gunnar Jørstad

Rolf Gunnar Jørstad er født i 1958, cand. jur. 1985, advokatbevilling 2000.

Han jobbet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1986–1989, og har siden 1989 vært ansatt i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Fra NPE ble organisert som statlig forvaltningsorgan i 2003, har han vært assisterende direktør i etaten.

Fallback image

Utgivelser