Rolf Jarl Sjøen

1957 -

Rolf Jarl Sjøen er faglærer i ernæring, helse og miljøfag, ernæringsfysiolog med cand.scient.-grad i ernæring. Han arbeider som avdelingsleder for Restaurant- og matfag ved Karmsund videregående skole i Haugesund. Han har tidligere skrevet boken «God appetitt! Mat – helse – velvære» – lærebok i ernæring for helse- og sosialfag.

Fallback image

Utgivelser