Rolf Rønning

1952 -

Rolf Rønning har yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev innen mekaniske fag. Han har videreutdanning innen miljøfag og yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Rolf har jobbet som lærer ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal, Vårtun skole i Levanger og er i dag lærer ved NTNU i Trondheim, yrkesfaglærerutdanningen.

Utgivelser