Rolf Sæther

Rolf Sæther (f. 1937) er advokat. Han har vært administrerende direktør i Norges Rederiforbund og styreformann i Folketrygdfondet.

Utgivelser