Halvor Rollag

Halvor Rollag har omfattende vitenskapelig aktivitet konsentrert om basal virologi, virusinfeksjoner hos immunsupprimerte pasienter og organismens forsvar mot virusinfeksjoner.

Fallback image

Utgivelser