Ronny Aaserud

Ronny Aaserud er psykologspesialist og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Han har jobbet med barn, ungdom og voksne med kjønnsinkongruens ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) Oslo kommune og Bærum DPS siden 2015, og fra 2019 har han vært en del av det tverrfaglige Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av unge (KID-Teamet) ved Rikshospitalet. I 2019 satt han i referansegruppen for utarbeidelse av Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens. 

Utgivelser