Rune Frestad

1967 -

Rune Frestad har jobbet i videregående skole siden 2001 som faglærer på TIP og avdelingsleder TIP/Elektrofag. Har siden 2004 også jobbet på Universitetet i Stavanger som faglærer i spesiell yrkesdidaktikk (PPU) for TIP Han har yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev fra 1990.

Utgivelser