Rune Mathisen

Rune Mathisen  Lærer i kjemiprosessfag ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Han er også fagredaktør for TIP på Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Han er utdannet sivilingeniør og pedagog.

Utgivelser