Russ Harris

Russ Harris, MD, er internasjonalt kjent som lærer i aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) og som forfatter av den ACT-baserte selvhjelpsboka Lykkefellen (The Happiness Trap), som til nå er kommet på over 15 språk i mer enn 20 land. Han er bredt anerkjent for sin evne til å formidle ACT til terapeuter gjennom en klar, lett-tilgjengelig og morsom undervisning.

Fallback image

Utgivelser