Knut W. Ruyter

1955 -

Knut W. Ruyter er dr.philos., M.Div., Th.M. Avdelingsdirektør for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sørøst og professor i etikk ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Fallback image

Utgivelser