Anne-Lise Rygvold

1947 -

Anne-Lise Rygvold er nå pensjonert fra sin stilling som 1.amanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Her har hun i en årrekke vært ansvarlig for logopediutdanningen. Hennes forskning har vært konsentrert om internasjonalt adopterte barn, særlig deres språkmestring og språklige problemer.

Anne-Lise Rygvold har publisert innen områdene internasjonale adopsjoner og språk, språkvansker og lese- og skrivevansker.

Utgivelser