Anne Sælebakke

Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, med bred erfaring fra helsefremmende arbeid.

Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark. Sælebakke har skrevet boken Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015) og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no

Utgivelser