Jo Saglie

1965 -

Statsviter som forsker på lokaldemokrati, sametingsvalg og politiske partier

Jo Saglie er statsviter (dr. polit. 2000), og har vært forsker ved Institutt for samfunnsforskning siden 1999. Han har også hatt en bistilling ved Sámi allaskuvla, Kautokeino, og vært medredaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning.

Hans forskningsfelter omfatter blant annet lokalvalg og lokaldemokrati, Sametinget og urfolkspolitikk generelt, og politiske partier

Utgivelser