Kurban Said

1905 - 1942

Gjenoppdaget orientalist med et liv som er like fantastisk som bøkene han skrev.

Kurban Said er et annet navn for Lev Nussimbaum, en jøde som forandret seg til en muslimsk prins og ble en bestselger i Nazi-Tyskland.
Lev ble født i Baku i 1905, helt i utkanten av tsarens rike, i en rik familie, som sønn av en tysk guvernante og en jødisk forretningsmann. Han unnslapp den russiske revolusjonen i en kamelkaravane og søkte asyl i Tyskland. Her skrev han bøker både som Kurban Said og som Essad Bey. Han skrev om islam og om ørkener, og han ble lest over hele Europa. The Girl from the Golden Hornog Ali og Ninoer de mest berømte av bøkene hans.
Han giftet seg inn i en internasjonal, rik familie, men holdt tett om sitt opphav og ble skilt på skandaløst vis. Det gikk så langt at han ble spurt om å biografere Mussolini, men den planen ble stoppet da hans virkelige identitet ble oppdaget. Lev Nussimbaum døde i Italia i 1942.
Biografien om hans eventyrlige liv er akkurat utkommet i USA, og det meste av de biografiske opplysningene her er hentet derfra. (Tom Reiss: The Orientalist)

Utgivelser