Torunn Arntsen Sajjad

Torunn Arntsen Sajjad er sosialantropolog og har doktorgrad i medisinsk antropologi.

Hun har bakgrunn som forsker fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og OsloMet – Storbyuniversitetet, og har i tre tiår forsket på møter mellom innvandrerbefolkningen og offentlige tjenesteytere. Et flertall av studiene har omfattet norskpakistanere.       

Fallback image

Utgivelser