Inger-Johanne Sand

Hun ble dr. juris i 1994 på avhandlingen “Styring av kompleksitet. Rettslige former for statlig rammestyring og desentralisert statsforvaltning” (publisert i 1996). Hun har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg, leder for statsforetaksutvalget, NOU 2003: 3, visiting fellow ved European University Institute 2001, av Regional etisk komité for medisinsk forskning (øst), 2001- 2005 og gjesteprofessor ved Copenhagen Business School 2005 - 2007. Sand var Forskningsdekan 2008 - 2011. og er æresdoktor ved Åbo Universitet 2011, Göteborgs Universitet 2015 og ved Københavns Universitet 2018.

Utgivelser