Per Håkon Sand

Per Håkon Sand er høyskolelektor og doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen, hvor han arbeider med utdanninger for påtalejurister og ansatte med begrenset politimyndighet.

Han er tilknyttet ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Fallback image

Utgivelser