Ingvild Rosseland Sandhaug

Ingvild Rosseland Sandhaug (f. 1988) har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2013) og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2019).

”Korrupsjonsbekjempelse – særlig om norske virksomheters ansvar for korrupsjon” er en noe revidert versjon av doktorgradsavhandlingen.  

Fallback image

Utgivelser