Hogne Sandvik

Er spesialist i allmennmedisin, fastlege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Bergen.

Utgivelser