Sapfo

Antikkens mest innflytelsesrike kvinnelige poet.

Sapfo (ca. 610-ca. 570 f.Kr.) var en av den greske antikkens største poeter, og hennes verk var sitert og kommentert av en rekke av tidens lærde og poeter. Hennes verk fylte ni papyrusruller, men i årenes løp er det meste gått tapt, bare enkelte dikt er mer eller mindre komplette, men i tillegg kommer en rekke fragmenter. Men så sent som på 2000-tallet er det funnet flere nye fragmenter og et større dikt. Sapfo kom fra Mytilene på Lesvos og skal ha levd et fellesskap av unge kvinner, som hun også skildret i dikt; at hun kom fra Lesvos og skildret kjærlighet mellom kvinner, har gitt opphav til ordet "lesbisk". Ellers vet man lite om hennes liv. Mangelen på sikker kunnskap om livet og verket hennes har fått hver epoke til å skape seg sitt eget bilde av Sapfo. I renessansen ble diktene hennes lest som vitnesbyrd om ulykkelig kjærlighet mellom mann og kvinne. I romantikken var Sapfo en sentimental kunstnersjel med tragisk livsskjebne. Og for kvinne- og homobevegelsen i 1970-årene var hun et historisk forbilde. Diktene som er bevart viser oss uansett en dikter med en særegen og kraftfull lyrisk stemme.

Fallback image

Utgivelser