Cato Schiøtz

Cato Schiøtz (f. 1948) er partner i Advokatfirmaet Schjødt AS. Han har en omfattende og svært variert prosedyrepraksis og er blant de advokatene i Norge som har ført flest saker for Høyesterett. Schiøtz vokste opp i Oslo og tok juridisk embetseksamen i 1975. Han er en kjent skikkelse i norsk offentlighet, og er opptatt av temaer som litteratur, antroposofi, økologisk jordbruk i tillegg til spørsmål innenfor jussen. Schiøtz er en ivrig boksamler, og har flere egne utgivelser på samvittigheten.

Utgivelser