Vivi Schultze

Vivi Elinor Schultze (1966), statsautorisert revisor 1996.

Hun har praksis fra internrevisjon i Nordea og var ansatt i revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers AS i to perioder fra 1994 til 2011. Hun har vært ansatt ved Sentralskattekontoret for storbedrifter siden 2011, hvor hun nå arbeider som seniorrådgiver.

Fallback image

Utgivelser