Fred Selnes

Fred Selnes er siviløkonom og dr.oecon. fra NHH og arbeider som professor i strategi og markedsføring ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Han forsker og underviser innen fagområdene markedsstrategi, CRM og merkevarebygging, og har betydelig erfaring som konsulent innen de samme områdene. Selnes har skrevet flere lærebøker innen markedsføring og har publisert artikler i en rekke vitenskapelige tidsskrifter. Han er grunnlegger og aktiv eier i selskapet CPM Scandinavia.

Utgivelser