Sidsel Tveiten

1953 -

Sidsel Tveiten er sykepleier og ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes doktorgrad fra 2006 fokuserer på veiledning av brukere i kommunehelsetjenesten. Tveiten har lang erfaring med veiledning og har undervist om veiledning i Norge og Norden for øvrig og hun har også skrevet flere lærebøker. Hennes forskning er i stor grad relatert til helse og empowerment i ulike kontekster.

Fallback image

Utgivelser