Sigbjørn Fossum

Sigbjørn Fossum er professor ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Han har i 40 år drevet grunnforskning innenfor områdene immunologi, cellebiologi og molekylærbiologi.

Fallback image

Utgivelser