Sigmund Anderssen

Sigmund A. Anderssen er dr. scient. og professor ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.

Han er tidligere leder av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, hvor han arbeidet spesielt med anbefalinger for fysisk aktivitet. Anderssen har i mange år forsket på fysisk aktivitet og risikofaktorer for diabetes og hjerte- og karsykdom.

Fallback image

Utgivelser