Sigmund Karterud

Sigmund Karterud er professor i psykiatri og har hatt en sentral rolle i oppbygningen av psykoterapeutiske behandlingsprogrammer i Norge for alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Han har skrevet en rekke lærebøker om selvpsykologi, gruppepsykoterapi, personlighet, personlighetspsykiatri og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Denne boken handler om lettere til moderate personlighetsproblemer.

Utgivelser