Signe Ylvisaker

Signe Ylvisaker er sosionom og førstelektor i sosialt arbeid ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sosialfag.

Hennes forskningsinteresser er teoriutvikling i sosialt arbeid og barnevern og migrasjon og samfunnsarbeid. Hun har blant annet skrevet om diskurser, ideologi og praksis i sosialt arbeid.

Fallback image

Utgivelser