Signhild Nystad Blekastad

Signhild Blekastad er cand.jur. fra UiT.

Hun har tidligere arbeidet i blant annet Justis- og beredskapsdepartementet og i Datatilsynet. I Datatilsynet hadde hun blant annet ansvar for området personvern på arbeidsplassen. Siden 2019 har hun vært ansatt i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som personvernombud.

Utgivelser