Sigrun K. Ertesvåg

Sigrun K. Ertesvåg er professor i pedagogisk psykologi og FoU-leder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Hun er også professor II ved Høgskolen i Volda. Ertesvåg har lang erfaring med implementering av ulike typer endringsarbeid, særlig for å styrke relasjonen mellom voksne og barn, utvikling av sosial kompetanse, om problematferd og læringsmiljøet generelt.  Hun har også forsket på endringsprosesser og implementeringsprosesser, hvordan man best kan studere denne type prosesser og videreutvikle organisasjonen slik at implementeringen kan lykkes. Hun har en omfattende publisering nasjonalt og internasjonalt på feltet.

 

 

Sigrun K. Ertesvåg Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Jeanette Larsen

Utgivelser