Sigurd Bordvik

Sigurd Bordvik er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har arbeidet i Datatilsynet og Utlendingsnemnda. 

Fallback image

Utgivelser