Silje Bringsrud Fekjær

Silje Bringsrud Fekjær (f. 1974) er professor ved Senter for profesjonsstudier på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Hun disputerte i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 2007. Fekjær har erfaring som veileder, opponent og disputasleder, og holder kurs for ph.d.-veilederne ved HiOA. Fra 2018 leder hun ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Utgivelser