Claude Simon

Claude Simon er født på Madagaskar i 1913.

Han studerte i Paris, Oxford og Cambridge. Under den andre verdenskrig deltok han som soldat og kom senere inn i motstandsbevegelsen. Claude Simon utga sin første roman allerede i 1945, men det var først med utgivelsen av La Route des Flandres (Veien gjennom Flandern) i 1960 at hans forfatterskap vakte allmenn, internasjonal oppsikt. Simon var en av de fremste representantene for den franske nyromanen, som etablerte seg på 50- og 60- tallet. I 1985 ble Claude Simon tildelt Nobelprisen. Han bor i Paris.
Utgivelser på norsk
Veien gjennom Flandern. Roman 1962 (Aschehoug)
Historie. Roman 1968 (Aschehoug)
Sverd og sigd. Roman 1982
Akasietreet. Roman 1991
Erindringens hage. Le Jardin des Plantes. Roman 2000
Sagt om Le Jardin des Plantes
«[...] et litterært dokument av stor saturnisk kraft.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Utgivelser