Eva Simonsen

Eva Simonsen er dr.scient. og har vært professor II ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, forsker i Statped, lektor ved DPU, Danmark, og er nå pensjonist. Forskningsområder er spesialpedagogisk historie, profesjon og velferdsstat samt kommunikasjon og språk.

Utgivelser