Lasse Simonsen

Lasse Simonsen er professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Ved siden av kjøp og salg av fast eiendom har han en rekke interesseområder innen avtale- og kontraktsretten, som offentlige anskaffelser, standardkontrakter innen entrepriserett, bustadoppføringslova og prosjekteringskontrakter.

Fallback image

Utgivelser