Siri Homelien

Siri Homelien (f. 1962) er sykepleier og avla mastergraden i helsefremmende arbeid våren 2011 ved Høgskolen i Vestfold. Hun har videreutdanning i aldersdemens og prosjektledelse. Homelien har over 20 års erfaring med demens og pårørendearbeid. Hun har jobbet som leder for skjermet enhet ved dagsenter for personer med demens, og hun har hatt ansvaret for koordinering av demensomsorgen i en bydel. Homelien har arbeidet med tverrfaglig utredning av demens i spesialisthelsetjenesten, og hun har vært fagansvarlig for videreutdanning i aldersdemens. Hun er nå fagkonsulent i Vern for eldre, Oslo kommune.

Fallback image

Utgivelser