Siri Hunstadbråten

Siri Hunstadbråten er utdannet cand.philol. med engelsk hovedfag, fransk og statsvitenskap grunnfag og har, siden 1994, arbeidet som lektor og skoleleder ved Eiker og Drammen videregående skole. 

Utgivelser