Siri Wolland

Siri Wolland (f. 1962) er kommunikasjonsdirektør hos Riksantikvaren.

Hun er blant annet utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo og fotograf fra Fotoskolan i Stockholm. Wolland har over 30 års erfaring fra norske og internasjonale medier og kommunikasjonsbedrifter, blant annet som informasjonssjef i TV3. Hun har også arbeidet med kommunikasjon og strategi i nå Innovasjon Norge og vært medierådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet. 

Fallback image

Utgivelser