Thorvald Sirnes

1956 -

Dr.polit. og seniorforsker, knyttet til Senter for europeiske kulturstudier, Senter for kulturstudier og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Fallback image

Utgivelser