Sissel E. Blandehoel

Sissel E. Blandehoel arbeider som logoped. Hun holde blant annet kurs for lærere i hvordan tilrettelegge for en god start på elevenes leseopplæring.

Fallback image

Utgivelser