Siv Elin Pignatiello

Siv Elin Pignatiello er lege og spesialist i psykiatri. Hun arbeider som overlege ved klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg diakonale sykehus.

Hun har tidligere jobbet flere år ved psykiatrisk legevakt i Oslo.

Fallback image

Utgivelser