Siv Måseidvåg Gamlem

Siv Måseidvåg Gamlem er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning.

Hun underviser i grunnskolelærerutdanningen og i mastergradsstudiet for spesialpedagogikk og har lang fartstid som lærer fra grunnskolen. Arbeidsområdene er innenfor tilpasset opplæring, vurdering, elevers selvreguleringsprosesser og læreres læring og skoleutvikling. Hun har doktorgrad i utdanningsvitenskap, der hun forsket på tilbakemeldinger som støtte for læring. Gamlem har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrift, i tillegg til bokkapitler og flere bøker om ulike tema relatert til vurdering. Hun har holdt kurs og gitt etterutdanning både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå om vurdering for læring og tilbakemelding. 

Siv Måseidvåg Gamlem Høyoppløst bilde

Foto: Foto: privat

Utgivelser