Siv Sandvik

Siv Sandvik (f. 1964) er partner og advokat i Advokatfirmaet Schjødt AS. Sandvik er konkursbostyrer og Founding Member av International Insolvency Institute samt leder av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Utgivelser