Siw Monica Fjeld

Siw Monica Fjeld har jobbet som allmennlærer siden 2001. Hun har undervisningserfaring fra 1.–7. trinn, med hovedvekt på lese- og skriveopplæring. Siw Monica er også barnebokforfatter.

Utgivelser