Siw Skrøvset

Siw Skrøvset er dosent i samfunnsfag ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø.

Hun er utdannet lærer med hovedfag i naturfagdidaktikk, og hun har vært lærer, øvingslærer og skoleleder i ungdomskolen. Hun har arbeidet med lærerutdanning. I de siste årene har hun ledet en master i utdanningsledelse og den nasjonale rektorutdanningen i Tromsø.

Fallback image

Utgivelser