Live Houmb Sjøli

Live Houmb Sjølie har arbeidet som advokatfullmektig/advokat i DLA Piper siden 2014, først i faggruppen for restrukturering, insolvens og konkurs og deretter i entrepriseavdelingen.

Hennes masteroppgave (UiO, 2013) omhandlet pant i transportdokumenter, bl.a. konnossementer. For tiden har hun permisjon for å arbeide som dommerfullmektig ved Hedmarken tingrett.

Fallback image

Utgivelser